Thursday, February 12, 2009

Wang ?

Rasulullah bersabda “Sebaik-baik wang adalah wang yang berada di tangan lelaki yang soleh.”

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...